Svaki strani državljanin koji ima boravak u Francuskoj tokom najmanje 18 meseci može da dovede svog supružnika i svoju decu mlađu od 18 godina.

Vaš suprug/a ili Vaš roditelj koji boravi u Francuskoj predaje zahtev za spajanje porodice kod Teritorijalne Direkcije OFII-a (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration).

Postupak prilikom predaje dosijea je sledeći :
1. Registrovanje zahteva za porodično spajanje u OFII-u
2. Konzulat Ambasade Francuske u Beogradu, radi provere matičnih dokumenata, zakazuje sastanak sa porodicom (potrebna dokumenta : izvod iz matične knjige rođenih, venčanih itd)
3. Nakon provere novčanih sredstava i smeštaja u Francuskoj, Teritorijalna Direkcija OFII-a predaje mišljenje Gradonačelnika kao i kompletan dosije Policijskoj upravi koja donosi odluku
4. Nadležna Direkcija OFII dostavlja odluku Policijske uprave Konzulatu Ambasade Francuske i lično podnosiocu zahteva za porodično spajanje
5. Ako je zahtev za porodično spajanje odobren od strane Policijske uprave, Odeljenje za vize Ambasade Francuske poziva supružnika i/ili decu kako bi podneli zahtev za vizu
6. Po dolasku u Francusku, obavezno obaviti lekarski pregled kao i testove iz francuskog jezika i vrednosti Francuske Republike

Za Vašu informaciju : Ambasada Francuske je jedina kompetentna za izdavanje viza za dugi boravak, OFII ne donosi odluku o izdavanju vize.

Ambasada izdaje Vašem bračnom drugu vizu za dugi boravak koja važi kao dozvola boravka a Vašem detetu vizu za dugi boravak sa naznakom : Regroupement familial OFII, voir carte de séjour des parents (porodično spajanje OFII, pogledati dozvolu boravka roditelja).