DOKUMENTA POTREBNA ZA VIZU B6 za vodiča organizovanih turističkih grupa (Tour Leader) POTREBNA DOKUMENTA: 1) 1 fotografija, fotokopija prve strane pasoša, pasoš 2) Zahtev koji zainteresovano lice lično popunjava u Ambasadi 3) Odobrenje Grčke nacionalne organizacije turizma (EOT) 4) Overena izjava pod potpunom odgovornošću grčke turističke agencije koja sarađuje sa turističkom agencijom iz Srbije, da će tour leader biti angažovan van agencije za pružanje usluga turističkim grupama koje dolaze preko srpske turističke agencije, sa naznačenim konkretnim vremenskim periodom angažovanja (maksimalno do osam meseci dužine trajanja). 5) Putno osiguranje (za ceo period), koje će pokrivati…Original Article