Projekat „EU Pomoć teže zapošljivim grupama“ pomaže nezaposlenima da unaprede znanje i veštine za aktivno traženje posla i da na taj način postanu konkurentniji na tržištu rada. Cilj je smanjenje nezaposlenosti, sa posebnim fokusom na teže zapošljive gupe. Projekat finansira EU sa 6,5 miliona evra, a sufinansira Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) sa 3,5 miliona evra. Dodatnih 1,2 miliona evra EU ulaže u tehničku pomoć implementaciji projekta

Važna komponenta projekta je program pripravnika koji je fokusiran na ruralna područja i pomaže nezaposlenima iz tih kategorija da pronađu mesto na tržištu rada.

Jedan od primera uspešne primene projekta je u Srpskom Itebeju, banatskom mestu od dve i po hiljade stanovnika gde je u zemljioradničkoj zadruzi „Mrkšićevi salaši“ svoje prvo zaposlenje u struci pronašlo četvoro mladih ljudi.

Jedan od njih je Robert Čapo koji je završio srednju školu 2005. ali nikada nije radio u struci. „Zahvaljujući programu pripravnika Nacionalne službe za zapošljavanje dobio sam posao u „Mrkšićevim salašima“ kao radnik na održavanju u pogonu pekara. Ugovor sam potpisao na šest meseci, a pošto sam veoma zadovoljan uslovima rada nadam se da ću ostati da radim na salašima i po isteku pripravničkog ugovora“, kaže Robert.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Zoran Martinović kaže da je cilj programa da se oko 450 ljudi po završetku školovanja zaposli kroz program pripravnika, koji se finansira sredstvima EU.

„Svakom ko bude zaposlen kroz program pripravnika finansiraćemo sa oko 250 evra mesečno, što uključuje zaradu i odgovarajuće poreze i doprinose. U zavisnosti od stručne spreme program će trajati od 6 do 12 meseci, a namenjen je nezaposlenima koji imaju prebivalište u ruralnim područjima i poslodavcima koji su registrovani u tim oblastima“, objašnjava Martinović.

Na „Mrkšićevim salašima“ prvo zaposlenje dobila je i Irena Kordin, koja je, kao vrtlarski tehničar zaposlena da uređuje i oplemenjuje prostor oko objekata ove zemljoradničke zadruge. „Presrećna sam što sam posle nekoliko godina rada na raznim poslovima van struke, konačno dobila mogućnost da radim ono za šta sam se školovala i što volim da radim. Sada uživam na poslu, prezadovoljna sam i nadam se da će mi posle isteka ugovora o pripravništvu ponuditi ugovor o radu“ priča nam Irena svoje iskustvo.

„Mrkšićevi salaši“ su samo jedna od firmi koja je sa NSZ potpisala ugovor o zapošljavanju pripravnika. Kako kaže komercijalni direktor ove zemljoradničke zadruge Milena Ćosović njihova dugogodišnja uspešna saradnja sa NSZ ove godine je ojačana i kroz program pripravništva u okviru koga su potpisana 4 ugovora o zapošljavanju i to knjigovođe, administratora baze podataka, vrtlara i radnika na održavanju mašina.

„Naš cilj je da mladima iz Srpskog Itebeja omogućimo da ovde dobiju i prvi posao. Ali ovaj program predstavlja veliku pomoć i za nas preduzetnike, što pokazuje da neko vodi računa i o domaćim investitorima“, zaključuje Milena Ćosović.

Osim programa pripravnika do kraja ovog EU projekta biće fanansirani i karavani za zapošljavanje, otvaranje novih Klubova za traženje posla, Centara za informisanje i profesionalno savetovanje i Samouslužnih radnih stanica, kao i obuke za potrebe tržišta rada za  lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.