Komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanes Han i generalni sekretar Saveta Evrope Torbjorn Jagland su se danas sastali u Briselu povodom finalizacije Horizontalnog instrumenta EU i Saveta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku. Komesar i generalni sekretar su izdali sledeće saopštenje:

“Zadovoljstvo nam je da najavimo da Evropska komisija i Savet Evrope pokreću zajedničku inicijativu da pomognu partnerima na Zapadanom Balkanu i u Turskoj da prevaziđu izazove u oblasti vladavine prava i ljudskih prava.

Inicijativa će podržati reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštitu prava ugroženih grupa i promociju politika za borbu protiv diskriminacije.

Ovo su pitanja od presudne važnosti za građane, ali i ključni elementi poštovanja evropskih standarda.

Evropska komisija će obezbediti 20 miliona evra, a Savet Evrope pet miliona evra, kao podršku inicijativi na period od tri godine.

Inicijativa će pomoći korisnicima da rade na postizanju pomenutih ciljeva preduzimanjem sledećih mera:

  • jačanje organizacionih i upravljačkih kapaciteta kaznenih sistema
  • unapređenje okvira za finansiranje političkih partija i organizacioni razvoj sudova
  • pomoć vlastima prilikom povraćaja sredstava proisteklih iz krivičnih dela
  • revizija zakonodavstva i strategija i usklađivanje sa novim međunarodnim standardima o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma
  • sistemsko prikupljanje informacija o netoleranciji i diskriminaciji
  • uspostavljanje međuministarskih radnih grupa koje će se baviti pitanjima LGBT zajednice.

Osim toga, korisnici će na zahtev moći da dobiju ekspertizu od Saveta Evrope za analizu zakonodavstva i savete o politikama.”