Saturday, April 17, 2021

Institut Konfucije u Beogradu

Contact

Institut Konfučije
konfucije.fil.bg.ac.rs
Filološki fakultet, Studentski trg 3, Beograd
Tel/faks: 011 3284 595
 institutkonfucije@fil.bg.ac.rshttp://konfucije.fil.bg.ac.rs/wp/
 

O nama

Institut Konfucije (孔子学院) je neprofitabilna obrazovna institucija koju zajedno osnivaju NR Kina i druge zemlje, u nameri da se zadovolji potreba za učenjem kineskog jezika ljudi iz svih zemalja i regiona sveta, i da se poboljša njihovo bolje razumevanje kineskog jezika i kulture. Osnivanje Instituta Konfucije ima za cilj da ojača kulturno-obrazovnu saradnju, da podstakne razvoj prijateljskih odnosa između NR Kine i drugih zemalja, i da na taj način da doprinos izgradnji multikulturnog i harmoničnog sveta.